สามารถ ChatGPT เข้าแทนโปรแกรมเมอร์ได้หรือไม่? การสำรวจโอกาส

ปัจจัยประจำตัว (AI) ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยี กับความเป็นจริงของโมเดลภาษาเช่น ChatGPT มันทำให้ผู้คนสงสัยว่า AI จะสามารถเขียนโปรแกรมแทนผู้พัฒนาโปรแกรมได้ ChatGPT เป็นโมเดลภาษาที่พัฒนาขึ้นจาก GPT-3 และ GPT-4 โดยฝึกสอนด้วยชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสร้างการตอบสนองที่เหมือนมนุษย์เมื่อมีข้อมูลเข้า

ในบทความนี้เราจะสำรวจถึงความเป็นไปได้ของ ChatGPT ในการแทนที่ผู้พัฒนาโปรแกรมและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ชาติจีพีทีจะทดแทนนักพัฒนาโปรแกรมได้หรือไม่?

คำตอบสั้น ๆ ก็คือไม่ ตัว ChatGPT จะไม่สามารถแทนที่นักโปรแกรมเมอร์ได้อย่างสิ้นเชิง แต่มีศักย์ที่จะอัตโนมัติบางอย่างของการเขียนโปรแกรม เช่น การสร้างโค้ด การแก้ไขข้อผิดพลาด และการเขียนเอกสาร โดย ChatGPT สามารถเรียนรู้จากข้อมูลในปริมาณมากของโค้ดและข้อมูล เพื่อทำให้เป็นไปได้ที่จะสร้างโค้ดใหม่ที่คล้ายกันกับโค้ดที่มีอยู่แล้ว ChatGPT สามารถอัตโนมัติบางอย่างของการเขียนโปรแกรมได้ แต่ไม่สามารถแทนที่ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างละเอียดเยี่ยม ที่จำเป็นต่อการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ได้

ChatGPT จะเอางานเทคโนโลยีไปหรือไม่?

ChatGPT ไม่เป็นอุปสรรคต่องานด้านเทคโนโลยีทั้งหมด มันสามารถอัตโนมัติบางงานที่ทำซ้ำและใช้เวลานานเพื่อปล่อยเวลาให้โปรแกรมเมอร์สามารถโฟกัสไปที่งานระดับสูงขึ้นได้ อีกทั้ง ChatGPT ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น สร้างรหัสโค้ด, เขียนกรณีทดสอบและอัตโนมัติเอกสารคำอธิบาย อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องทราบว่าการอัตโนมัติบางงานอาจเป็นสาเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่งาน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะสูญเสียงาน

10 อาชีพที่อาจถูกแทนที่ด้วย ChatGPT

ในขณะที่ ChatGPT จะไม่สามารถแทนที่ช่างโปรแกรมได้ แต่มันอาจมีโอกาสการแทนที่หรือเปลี่ยนแปลงบางอย่างในงานเทคโนโลยีบางอย่าง นี่คือสิบงานที่อาจเป็นไปได้ที่จะเสี่ยง:

  1. นักเขียนเทคนิค
  2. เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล
  3. ตัวแทนบริการลูกค้า
  4. นักเขียนคัดลอก
  5. ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์
  6. ผู้สร้างเนื้อหา
  7. ผู้แปลกันเอง
  8. ผู้ช่วยทางด้านกฎหมาย
  9. ผู้ช่วยวิจัย
  10. ผู้ช่วยด้านบริหารงาน

สรุปผล

สรุปมาถึงปัจจุบัน แม้ว่า ChatGPT จะไม่สามารถแทนที่นักพัฒนาโปรแกรมเมอร์หรือเอาต์ซอร์ซในบริบทของงานด้านเทคโนโลยีได้ แต่อาจมีโอกาสที่จะแทนที่หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงในงานด้านเทคโนโลยีอื่นที่มุ่งเน้นงานซ้ำซ้อนและซ้ำๆ การกระทำแบบนี้ของ ChatGPT และโมเดล AI อื่นๆ ยังคงมีผลกระทบที่แท้จริง จึงสำคัญที่จะจำไว้ว่า AI ไม่สามารถเป็นตัวแทนของความคิดสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ได้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ChatGPT

1. GPT 4 จะแทนนักพัฒนาโปรแกรมได้หรือไม่?

ไม่, GPT 4 จะไม่สามารถแทนที่นักโปรแกรมเมอร์ได้โดยสมบูรณ์. เช่นเดียวกับ ChatGPT แล้ว, มันสามารถอัตโนมัติบางส่วนของการเขียนโปรแกรมได้ เช่น การสร้างโค้ดและการเขียนเอกสาร อย่างไรก็ตาม, มันไม่สามารถแทนความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลของมนุษย์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน

2. ChatGPT เป็นอันตรายต่อวิศวกรซอฟต์แวร์หรือไม่?

ไม่ใช่ว่า ChatGPT เป็นอันตรายต่อวิศวกรซอฟต์แวร์ แต่กลับจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและอัตโนมัติงานที่ซ้ำซากและต้องใช้เวลานาน ให้วิศวกรมีเวลามากขึ้นในการให้ความสำคัญกับงานระดับสูง

3. งานที่ AI ไม่สามารถแทนที่ได้คืออะไร?

AI ไม่สามารถแทนที่งานที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การมีความสามารถในด้านอารมณ์และการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ งานเหล่านี้รวมถึงช่างศิลป์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์และผู้ทำงานด้านสุขภาพ

4. การเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะทำให้สูญเสียงานขนาดใหญ่หรือไม่?

AI จะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงหน้าที่งานไม่ใช่การสูญเสียงานแบบมวลโดยสิ้นเชิง การอัตโนมัติจะแทนที่งานที่ซ้ำซ้อนและใช้เวลานาน โดยช่วยให้ลูกจ้างสามารถโฟกัสที่งานระดับสูงกว่าที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างมีเหตุผลของมนุษย์ การต้องการทักษะใหม่จะเกิดขึ้นซึ่งจะนำไปสู่โอกาสงานใหม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูเพิ่มเติม >>