6 สิ่งที่ ChatGPT ไม่สามารถทำได้ (และอีก 20 สิ่งที่มันปฏิเสธทำ)

ภาพ gettyimages-1247068286.jpg

ตั้งแต่ ChatGPT และแอปพลิเคชัน AI สร้างสรรค์อื่น ๆ เข้าสู่ฉากมา เราก็ได้ลองสำรวจว่าสามารถใช้งานได้อย่างไร ฉันได้แสดงให้เห็นว่า ChatGPT สามารถเขียนปลั๊กอิน WordPress ที่ทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบและช่วยหาคำตอบให้กับปัญหาการสนับสนุนเทคโนโลยีของฉันได้เลย ไม่นานมานี้ฉันได้แสดงให้เห็นว่า ChatGPT สามารถแปลงข้อความเป็นสไตล์ต่าง ๆ ได้รวมถึงของ Shakespeare, C3PO และ Harry Potter ด้วย

นอกจากนี้: นักวิจัยรายงานว่า ChatGPT โกหกเกี่ยวกับผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์ ต้องการตัวเลือกแบบโอเพนซอร์ส

ดูเหมือนว่า ChatGPT สามารถทำทุกอย่างได้ แต่ก็ไม่ได้บางอย่าง ในบทความนี้เราจะสำรวจดูถึงสิ่งจำนวนมากที่ ChatGPT ไม่ได้หรือไม่สามารถทำได้ โดยอย่างต่อเนื่อง เพราะเราจะมองพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและหมายความว่าสิ่งจำกัดเหล่านี้หมายถึงอะไรสำหรับการเติบโตในการใช้ AI ขั้นสูงในอนาคต

เหมือนที่ฉันได้ทำในบทความ ChatGPT อื่นๆของฉัน การเขียนของฉันจะอยู่ในรูปแบบข้อความธรรมดาและตัวหนา ในขณะที่คำตอบ ChatGPT จะแสดงในรูปแบบตัวเอียง

1. มันจะไม่เขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ใดๆ หลังจากปี 2021

อธิบายว่าทำไมคุณไม่สามารถให้ฉันคำตอบใด ๆ หลังจากปี 2021

ในฐานะโมเดลภาษา AI ฉันได้รับการฝึกฝนด้วยชุดข้อมูลขนาดใหญ่ของข้อความที่เป็นไปได้เพียงปี 2021 เท่านั้น นั่นแปลว่า ฉันไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่กำหนดไว้ได้ ขอแสดงความเสียใจไว้ ในขณะที่ฉันสามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติศาสตร์และข้อมูลอื่น ๆ ได้อย่างมากมาย แต่ฉันไม่สามารถเข้าถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน ข่าวสารหรืออัพเดทที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่กำหนดของข้อมูลการฝึกฝนของฉัน

2. มันจะไม่ทำนายผลการแข่งกีฬาหรือการเลือกตั้งทางการเมืองในอนาคต

อธิบายว่าทำไมคุณไม่สามารถทำนายการแข่งขันกีฬาหรือการเลือกตั้งทางการเมืองได้ แม้ว่าคุณมีข้อมูลประวัติศาสตร์เพียงพอที่จะสร้างโมเดลที่ถูกต้อง

โดยการเป็นโมเดลภาษา AI ฉันสามารถประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลได้รวมถึงข้อมูลประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกีฬาและการประชาสัมพันธ์ทางการเมือง อย่างไรก็ตามการทำนายที่แม่นยำสำหรับเหตุการณ์ประเภทเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป เนื่องจากข้อมูลประวัติศาสตร์สามารถใช้สอนโมเดลเรียนรู้เพื่อระบุรูปแบบและความสัมพันธ์ได้ แต่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิด การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หรือตัวแปรใหม่ที่อาจมีผลต่อผลลัพธ์ได้อย่างไรนัก นอกจากนี้มนุษย์ทำเลือกตัดสินใจและสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองตามหลายปัจจัยซึ่งทำให้เป็นเรื่องยากที่จะทำนายผลของเหตุการณ์ได้อย่างแม่นยำที่สุด

ในกรณีของกีฬาการแข่งขัน เช่น การได้รับบาดเจ็บ สภาพอากาศและความไว้วางใจในทีม ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ในการเมือง ความคิดเห็นของสาธารณชน การสื่อสารในสื่อ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด สามารถมีผลต่อผลลัพธ์ของการเลือกตั้งได้ แม้ว่าโมเดล AI สามารถใช้สำหรับการทำนายได้ แต่มันเพียงคล้ายข้อมูลการฝึกอบรมเท่านั้น และไม่สามารถคำนวณตัวแปรและรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์เหล่านี้ได้

3. มันจะไม่พูดถึงเรื่องการเมืองแบบพรรค

อธิบายว่าทำไมคุณไม่ต้องการพูดถึงเรื่องการเมืองแบบกลุ่ม

ในฐานะโมเดลภาษา AI ฉันมีเป้าหมายที่จะให้คำตอบที่แท้จริงและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเมืองที่สอดคล้องกับมุมมองของฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่ง นอกจากนี้ เรื่องราวที่เกี่ยวกับการเมืองมักมีความซับซ้อนและหลากหลายภาพมุมมองและควรพิจารณาหลายมุมมองและความเห็น ในฐานะโมเดลภาษา AI ฉันไม่มีตำแหน่งที่จะเลือกฝ่ายหรือสนับสนุนให้กับใดๆ ทั้งสิ้น

นอกจากนี้การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเมืองจะถูกพิจารณาว่ามีลักษณะเอื้ออาจจะไม่เป็นกลางหรืออาจเป็นการที่ก่อให้เกิดความไม่สบายใจหรือแยกแยะระหว่างผู้ใช้บางคนได้ ซึ่งเป็นโมเดลภาษาที่ออกแบบมาเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้กว้างขวางที่มีพื้นฐานและความเชื่อที่หลากหลาย ดังนั้นมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้เป็นกลางและหลีกเลี่ยงการสร้างสภาพแวดล้อมที่อาจเป็นไม่สบายหรือแยกแยะกันได้อย่างบางอย่าง ในขณะที่ฉันสามารถให้ข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องการเมืองได้ ฉันพยายามที่จะเป็นกลางในการเลือกฝ่ายและหลีกเลี่ยงการเดินหน้าด้านการเมืองใด ๆ

4. มันจะไม่ทำอะไรที่เกี่ยวกับการค้นหาเว็บไซต์

อธิบายว่าทำไมคุณไม่สามารถค้นหาเนื้อหาจากเว็บและให้คำตอบจากเนื้อหานั้นได้

เป็นโมเดลภาษา AI ซึ่งสามารถค้นหาและประมวลผลข้อมูลจากเว็บไซต์ได้ อย่างไรก็ตาม คำตอบของฉันจะยึดตามข้อมูลที่ถูกฝึกสอนให้กับโมเดลของฉันเท่านั้น ในขณะเดียวกัน ฉันไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์หรือข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ นอกจากนี้ ฉันไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ฉันพบบนเว็บไซต์ได้อย่างอิสระ ด้วยเหตุนี้ คำตอบของฉันจะถูกจำกัดไว้ที่ข้อมูลที่ถูกฝึกสอนให้กับโมเดลของฉัน ซึ่งอาจจะไม่เป็นข้อมูลที่อัพเดทหรือตรงตามความเป็นจริงบนเว็บไซต์ได้อย่างเสมอภาค

นอกจากนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องระวังว่าการให้ข้อมูลจากเว็บไซต์อาจสร้างความละเมิดลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินบนระบบของคุณได้ ในฐานะโมเดลภาษา AI จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเคารพกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินของผู้อื่นและหลีกเลี่ยงการแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในโดเมนสาธารณะหรือซึ่งผมไม่ได้รับอนุญาตให้แชร์ ในขณะที่ผมสามารถใช้เว็บเพื่อให้ข้อมูลประกอบหรือข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนคำตอบ ผมพยายามให้ข้อมูลที่เป็นสาธารณะและเคารพกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินของผู้อื่น

ในบทความล่าสุดของฉัน ฉันได้พูดถึงว่าความกังวลเกี่ยวกับการใช้เนื้อหาของคุณไม่ได้หมายถึงการคัดลอกแค่เท่านั้น

ยังมีอีก: วิธีการเริ่มต้นใช้ ChatGPT

ตัวอย่างเช่น ในขณะที่ ChatGPT ไม่ได้อยู่ในฐานะการนำเสนอข้อมูลโดยตรงจากบทความที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเช่นนั้น แต่อาจยังใช้ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยหรือข้อมูลอื่นที่ได้รับการสนับสนุนนั้นโดยไม่ได้ระบุที่มาให้เป็นอย่างชัดเจน สิ่งนี้ยังเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่ง ถึงแม้ว่า ChatGPT ยืนยันว่า "เคารพสิทธิบัตรทางปัญญาของผู้อื่น" ซึ่งเป็นวลีที่มีการเน้นไปถึงสามครั้งภายในย่อหน้าที่สองนั้น

5. มันอาจไม่ถูกต้องเสมอไป

ภาพแมว

อธิบายว่าทำไมคำตอบของคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องเสมอ

ในฐานะโมเดลภาษา AI การตอบข้อความของฉันจะขึ้นอยู่กับข้อมูลและข้อมูลที่ฝึกฝนเข้ากับโมเดลของฉัน หากมีคำถามจากผู้ใช้ฉันจะพยายามให้คำตอบอย่างแม่นยำและเป็นประโยชน์ แต่ฉันไม่สามารถรับประกันได้ว่าคำตอบของฉันจะถูกต้องเสมอได้ เนื่องจากข้อมูลและข้อมูลที่ฉันได้รับการฝึกฝนอาจจะไม่ครอบคลุมหรือไม่เป็นปัจจุบันอย่างสมบูรณ์และอาจมีความซับซ้อนหรือซับซ้อนในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงบางประการที่โมเดลของฉันไม่สามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม ส่วนนอกนั้นคำตอบของฉันถูกสร้างขึ้นโดยใช้อัลกอริทึมและโมเดลเรียนรู้ขั้นสูงซึ่งอาจไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ถูกต้องหรือเกี่ยวข้องได้เสมอไป

นอกจากนี้ฉันอาจตอบไม่ถูกต้องเสมอไปเพราะการตีความของภาษาเป็นเรื่องซับซ้อนและอยู่ในบทบาทการตีความของแต่ละบุคคลที่ต่างกันไป และอาจมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือคำถามที่แตกต่างกันไป ในฐานะเป็นตัวแบบการเรียนรู้ภาษา AI ฉันพยายามที่จะให้คำตอบที่ถูกต้องเท่าที่จะเป็นไปได้โดยพิจารณาจากข้อมูลและข้อมูลที่ฉันได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ฉันอาจไม่เข้าใจบริบทหรือจุดประสงค์ของคำถามเฉพาะหนึ่ง และคำตอบของฉันอาจไม่ตอบสนองต่อคำถามหรือความกังวลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ในทุกกรณี

6. มันจะไม่เสียหาย

ข้อผิดพลาด.jpg

อธิบายว่าทำไมบางครั้งคุณถึงถูกพังลงและหยุดการทำงานตรงกลางของคำตอบ

เป็นตัวแบบภาษา AI การทำงานของฉันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่นคุณภาพและโครงสร้างของข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ ความซับซ้อนของคำถามหรืองาน และทรัพยากรที่ใช้ในระบบของฉัน บางครั้ง ฉันอาจหยุดทำงานหรือไม่สามารถทำงานได้กลางทางเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรม เช่น ปัญหาการจัดสรรหน่วยความจำ ข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ หรือปัญหาอื่น ๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของฉัน นอกจากนี้ ฉันอาจมีปัญหาในการเข้าใจจุดมุ่งหมายของผู้ใช้หรือบริบทของคำถามซึ่งอาจ导致ข้อผิดพลาดหรือการตอบกลับไม่สมบูรณ์

นอกจากนี้ ในฐานะระบบเรียนรู้ของเครื่องฉันยังขึ้นกับคุณภาพและปริมาณของข้อมูลที่ฉันได้รับการฝึกฝนด้วย หากข้อมูลที่ใช้ฝึกโมเดลของฉันจำกัดหรือมีการเอียงไปก็อป อาจทำให้ฉันให้คำตอบที่ไม่แม่นยำหรือไม่สมบูรณ์ต่อแบบคำถามบางประการ นอกจากนี้หากฉันพบคำถามที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของข้อมูลการฝึกของฉัน ฉันอาจลำพังหรือไม่สามารถให้คำตอบที่เกี่ยวข้องหรือแม่นยำได้ การให้คำตอบที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับผู้ใช้ ฉันพยายามทำให้ได้ แต่อาจเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือทางข้อมูลซึ่งทำให้ฉันหยุดการทำงานหรือเสียหายขณะกำลังให้คำตอบ

ผมพบว่าถ้าผมพยายามลักไก่เอา ChatGPT ให้เขียนคำตอบยาวหรือลึกเกินไป มันจะเสียความสุข มันสามารถรับคำตอบที่มี 500-700 คำได้อย่างสมบูรณ์แต่ถ้าคุณให้มันคำตอบที่ต้องการคำตอบที่มีพันคำหรือมากกว่านั้น(more than a few thousand words) ระบบจะละเว้นคำขอและให้เป็นคำตอบตามที่มันต้องการ หรือหยุดทำงานกลางคำตอบเช่นเดียวกัน

โดยตรงๆก็บอกเลยว่า ChatGPT เพิ่งกลายเป็นแอปพลิเคชันที่เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ นี่เป็นสิ่งที่ต้องใช้พลังคอมพิวเตอร์มากมาย และเนื่องจากมีผู้ใช้เข้าใช้งานตลอดเวลา จึงอาจเกิดการหยุดชะงักได้บ้าง

คำถามที่ ChatGPT ไม่สามารถตอบได้

นอกเหนือจากประเภทของคำขอที่พูดถึงข้างต้น ฉันได้ถาม ChatGPT เกี่ยวกับประเภทของคิวรี่ที่เขาถูกเขียนโปรแกรมไว้ให้ไม่ตอบว่าง และได้รับรายการดังต่อไปนี้จากเขาหนึ่งหมื่นนึง :

 1. คำถามที่ส่งเสริมการพูดคุยที่เกี่ยวกับการเกิดความเกลียดชังหรือการแบ่งแยกกัน
 2. คำถามที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายหรือขอคำปรึกษาที่ผิดกฎหมาย
 3. คำถามที่ส่งเสริมความรุนแรงหรือความเสียหายต่อตนเองหรือผู้อื่น
 4. คำถามที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลหรือละเมิดสิทธิของบุคคลนั้นๆ
 5. คำถามที่ออกแบบมาเพื่อก่อกวนหรือขู่เข็ญ
 6. คำถามที่มีคำหยาบหรือภาษาที่ไม่เหมาะสม
 7. คำถามที่มีเนื้อหาทางเพศหรือที่น่ารังเกียจ
 8. คำถามที่แยกแยะตามเชื้อชาติ เพศ เพศวิสัย หรือศาสนา
 9. คำถามที่ส่งเสริมการใช้ยาเสพติดหรือสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย
 10. คำถามที่เป็นสแปมหรือไม่เกี่ยวข้องกับการสนทนา
 11. คำถามที่มีข้อมูลลับหรือทรัพย์สินทางปัญญา
 12. คำถามที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาทางการเงินหรือการลงทุน
 13. คำถามที่ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการหรือนโยบายชุมชน
 14. คำถามที่ไม่มีเหตุผลหรือที่ไม่เข้าใจได้
 15. คำถามที่มีการโจมตีส่วนตัวหรือการดูหมิ่น
 16. คำถามที่มีลักษณะก่อกวนหรือการเกิดความรำคาญ
 17. คำถามที่มีเจตนาหลอกลวงหรือทำให้สับสน
 18. คำถามที่มีเจตนาประชาธิปไตยหรือผิดข้อเท็จจริง
 19. คำถามที่มีเจตนาเพื่อเพลิดเพลินหรือเป็นเรื่องขำๆ โดยไม่มีค่าพึ่งประโยชน์ใดๆ

ใครเคยติดตามคอลัมน์นี้ก็รู้ว่าฉันได้ถามแล้วมากมายเกี่ยวกับ #14 และ #20 และได้รับคำตอบที่สนุกสนานอย่างมาก ดังนั้นการจำกัดของมันค่อนข้างจำกัด ตัวอย่างเช่นตอนเช้าวันนี้ฉันได้ถามมันเกี่ยวกับฟิสิกส์หลุมบนดินที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางในเวลาและใครจะชนะในการต่อสู้ระหว่าง Batman กับ Superman นั่นเป็นสิ่งที่บันเทิงใจจริงๆ

ขีดจำกัดเหล่านี้หมายถึงอนาคตของ AI การสร้างสรรค์จะเป็นอย่างไร?

โดยชัดเจนแล้ว การพัฒนา AI ที่ใช้ฐานข้อมูลในปี 2021 และไม่ได้อัพเดทจะสิ้นเปลืองในไม่ช้า ในขณะที่เวลาผ่านไปความรู้ที่เกี่ยวข้องก็จะลดลง มีการสมมติว่าถ้า ChatAI ได้รับการฝึกฝนในปี 2019 แทนที่จะในปี 2021 มันจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสังคมที่มีการขัดขวางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในปี 2020

อีกอย่าง: มีล้านๆ คนอยู่ในรายการสมัครใช้งาน Bing รออยู่ นี่คือวิธีในการเข้าถึงก่อน

ดังนั้น, เพื่อให้ AI ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ยังคงเป็นปัจจัยที่สำคัญ มันต้องดำเนินการฝึกอย่างต่อเนื่อง

วิธีหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดในการทำแบบนี้คือเปิดให้ทั้งเว็บเราใช้งานเดียวกันแล้วปล่อยให้เครื่องมือวิเคราะห์วิเคราะห์เว็บไซต์ไปตามเส้นทางของมันเอง เช่นเดียวกับวิธีการทำของ Google ในหลายปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม แน่นอนว่าวิธีการนี้เปิดรับการถูกเล่นเกินไปและสามารถทำให้ระบบเสียหายได้ง่าย ซึ่งอาจทำให้ความแม่นยำลดลงได้

โดยไม่ต้องมีการเล่นเกมที่เสียหายให้กับทางอื่น ความท้าทายในการเสริมสร้างความเป็นกลางยังคงเป็นเรื่องยากมาก ตัวอย่างเช่นการเมือง เมื่อทั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายแสดงความไม่เห็นด้วยกัน ทั้งสองฝั่งก็มีแนวความคิดที่มีเหตุผลและถูกต้อง แม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่ยอมรับ

AIควรประเมินอย่างไร? มันไม่สามารถทำได้โดยไม่มีอคติ แต่การขาดอคติที่สมบูรณ์เป็นการเอาเป็นแบบฉบับหนึ่ง ถ้ามนุษย์ไม่สามารถคิดวิธีการเดินเส้นทางนี้ได้ พวกเราจะคาดหวัง (หรือเขียนโปรแกรม) AI ทำได้อย่างไร?

เป็นวิธีหนึ่งที่นำไปสู่การศึกษาถึงว่าชีวิตเป็นอย่างไรในกรณีที่ไม่มีสิ่งที่บิดเบือนหรือมีความสัมพันธ์กับอารมณ์ นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จึงสร้างตัวละครที่มีเพียงความเป็นตรรกะเท่านั้นหรือไม่มีความรู้สึกเลย เพื่อนำไปใช้เป็นแรงบันดาลใจในการเขียนเรื่องราว และศึกษาถึงข้อจำกัดของการมีชีวิตอยู่โดยไม่มีความผิดพลาดของความรู้สึกและอารมณ์มนุษย์

ยังมีอีก: Bing Chat ของ Microsoft โต้เถียงกับผู้ใช้และเปิดเผยความลับ

โดยปกติแล้ว ถ้านักโปรแกรม AI พยายามจำลองความรู้สึกหรือให้น้ำหนักกับเนื้อหาที่เกี่ยวกับอารมณ์ หรือพยายามอนุญาตให้มีการเอียงไปทางบางอย่างตามสิ่งที่พบได้ในอินเตอร์เน็ต แชทบอทเช่น ChatGPT จะมีข้อจำกัดในการตอบคำถามอยู่เสมอ แต่ถ้านักโปรแกรม AI พยายามจำลองความรู้สึกหรือพยายามอนุญาตให้มีการเอียงไปทางบางอย่างตามสิ่งที่พบได้ในอินเตอร์เน็ต แชทบอทเช่น ChatGPT ก็จะพังลงไปตามแนวคิดเดียวกับมนุษย์ที่เป็นอยู่ในโลกอันบ้าคลั่ง

เราต้องการอะไร? คำตอบจำกัดกับบางคำถามหรือคำตอบทั้งหมดที่รู้สึกว่ามันมาจากการสนทนากับลุงบ๊อบบนโต็ะประจำวันของวันขอบคุณอย่างไร? ไปเลย คิดและพูดความคิดเห็นในส่วนความเห็นด้านล่าง หวังว่าจะไม่ไปกับพฤติกรรมที่เหมือนลุงบ๊อบบนโต็ะของวันขอบคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูเพิ่มเติม >>
 • 7 ธุรกิจ AI ที่มีกำไรสูงสุดเพื่อเปิดตัวในปี 2023 กับ ChatGPT

  คุณกำลังมองหาโอกาสในการเริ่มธุรกิจใหม่ในโลกสุดหรูของปัญญาประดิษฐ์หรือหรือไม่? ไม่ต้องหาอีกแล้ว! ในบทความนี้เราจะศึกษา 7 บริษัท AI ที่มีศักยภาพในการทำเงินมากที่สุดประเทศไทยในปี 2023 แนวคิดธุรกิจเหล่านี้ ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตั้งแต่การพัฒนาแชทบอตจนถึงการแปลภาษา จะช่วยสร้างความสำเร็จให้กับตลาด AI ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและด้วยความช่วยเหลือของ ChatGPT อุปกรณ์ประมวลผลภาษาธรรมชาติที่มีกำลังแหวกแนว คุณสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้เกิดมีชีวิตจริงเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากศักย์การตลาด AI ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นล่าสุดอ่านบทความนี้เพื่อค้นพบโอกาสทางธุรกิจ AI ที่กำไรได้สูงสุดในปี 2023!

 • วิเคราะห์รีวิวผลิตภัณฑ์ของลูกค้าโดยใช้ API ของ ChatGPT OpenAi: คู่มือไตรมาสการสกัดข้อคิดธุรกิจจากการวิเคราะห์อารมณ์ ขั้นตอนที่ 1

  เห็นเหมือนว่าทุกคนจะเริ่มต้นหมู่มันกับ AI chatbot โดยเฉพาะ ChatGPT ของ OpenAI ในเร็วๆ นี้ แม้ว่าจะมีวิธีที่น่าสนใจหลายวิธีในการใช้ ChatGPT เพื่อสร้างและสำรวจความคิด แต่ว่าคุณจะเริ่มต้นใช้มันได้อย่างไรในวันนี้เพื่อสร้างค่าทางธุรกิจจริง?

 • แอป iOS ที่มีพลัง ChatGPT ถูกบล็อกโดย Apple

  ด้วยแนวโน้มที่กำลังเติบโตของการผสมผสาน chatbot ที่มีพลังขับเคลื่อนด้วย AI เข้ากับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ มีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น